ชาว โมซาไบท์ได้สร้างเครือข่ายถนนขนาดย่อม

ถนนบางสายในเมืองโบราณเหล่านี้กว้างพอที่จะเลี้ยงลาได้ ในแต่ละเมือง ชาว โมซาไบท์ได้สร้างเครือข่ายถนนขนาดย่อม โดยที่แคบที่สุดนั้นกว้างพอที่จะรองรับลาที่บรรทุกสินค้าได้ ในขณะที่ทางสัญจรหลักไปและกลับจากตลาดถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับอูฐ บ้านหินรูปทรงกล่องของพวกเขามีที่ว่างสำหรับแพะที่ให้นมและกินของเหลือนอกจากกระแสไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950

ชีวิตประจำวันในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ยังเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยนับตั้งแต่มีการก่อตั้งเมืองขึ้น และผู้คนก็ชอบที่นี่เช่นกัน มารยาทการเข้าคิวที่ปั๊มน้ำยังคงเหมือนเดิม เด็กก่อน จากนั้นผู้หญิงและผู้ชาย การฝึกทาสีผนังภายนอกอาคารเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้พื้นที่เย็นและยับยั้งยุงยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ การประชุมอีกฉบับหนึ่งเห็นว่าผู้หญิงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านภายในสนามหญ้าที่มีกำแพงสูงซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นในเบนิ-อิเก็น สิ่งเหล่านี้มองเห็นได้จากหอสังเกตการณ์ ดังนั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในเมืองและปีนหอคอยจนกว่าจะเสร็จสิ้นการละหมาดในช่วงบ่าย รับรองว่าผู้หญิงยังคงสามารถใช้เวลาทั้งวันนอกบ้านโดยไม่มีใครเห็น