Tag : idolsmiledental

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการจัดฟันแบบใส Invisalign ก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษาและดุลยพินิจของทันตแพทย์ด้วยว่าจะทำการรักษาในรูปแบบใด ให้เหมาะสมกับช่องปากของคนไข้มากที่สุด (more…)

วิธีการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันระหว่างจัดฟัน

วิธีการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันระหว่างจัดฟัน แน่นอน ! ว่าหลังจากติดเครื่องมือ จัดฟัน แล้วจะมีเศษอาหารติดฟันได้ง่ายกว่าปกติ และการทำความสะอาดฟันทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุ ซึ่งทุกๆ คนคงไม่อยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิม (more…)