Tag : thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารช่วยรักษา “โรคกระดูกพรุน”

อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารช่วยรักษา “โรคกระดูกพรุน” โรคกระดูกพรุน ปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นได้กับวัยหนุ่ม วัยสาว อีกด้วย อาจจะมาจากสาเหตุ การทำงานออกแรง และการออกกำลังกายมากเกินไป จะทำให้เกิดแรงกดที่กระดูก ขอแนะนำตัวช่วยดูแลกระดูกให้แข็งแรง และลดภาวะเสื่อมของกระดูกได้แก่ (more…)

ระวัง “แผลกดทับ” ในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารสายยาง !

ระวัง “แผลกดทับ” ในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารสายยาง ! การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เป็นเรื่องปกติ ยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและไม่รู้สึกตัว การเกิดแผลกดทับยิ่งพบได้บ่อยมาก (more…)

ข้อดีของอาหารทางการแพทย์ อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์

ข้อดีของอาหารทางการแพทย์ อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ หลายคนที่ต้องการสารอาหารเพิ่มเติม เลือกใช้อาหารทางการแพทย์ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารบางชนิดมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ต้องการสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย (more…)

ผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้อาหารสายยาง มักมีปัญหาสุขภาพตามมา

ผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้อาหารสายยาง มักมีปัญหาสุขภาพตามมา ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลา หรือในบางกรณีอาจจะพอที่จะขยับตัวเองได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในเรื่องอื่นๆ ได้เลย โดยอาจมีสาเหตุมากมายที่ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาหรือเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่ว่าจะเป็นภาวะความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคหรือผู้ป่วยอาจจะประสบอุบัติเหตุ (more…)